Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pomnik Leszka Białego

Pomnik Leszka Białego
Foto Galeria

Pomnik Leszka Białego

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Pomnik Leszka Białego

W Marcinkowie Górnym znajdziemy pomnik upamiętniający miejsce śmierci księcia krakowsko – sandomierskiego Leszka Białego. Działo się to w 1227 roku, gdy odbył się zainicjowany przez księcia wielkopolskiego Władysława Laskonogiego zjazd książąt dzielnicowych. Zjazd miał na celu zjednoczenie kraju i brali w nim udział ówcześni książęta piastowscy: Władysław Odonick, książę śląski Henryk Brodaty, książę mazowiecki Konrad, książę sandomierski i krakowski Leszek Biały oraz organizator książę wielkopolski Władysław Laskonogi. Burzliwy zjazd wkrótce przerwano za sprawą Świętopełka pomorskiego spiskującego z Odonickiem. 22 listopada 1227 roku oddział wojowników prowadzony przez Świętopełka pomorskiego napad na Gąsawę i zaskoczył Leszka Białego w łaźni. Leszek Biały zdołał uciec jednak żołnierze Świętopełka dogonili go w Marcinkowie i zamordowali. By upamiętnić to wydarzenie w 1927 roku powstał tu pierwszy pomnik, jednak nie przetrwał on II wojny światowej i po jej zakończeniu postawiono nowy pomnik, który możemy oglądać do dziś.
autor:Zdrach