Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Szpital Św. Ducha we Fromborku
Muzeum historii medycyny


Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Szpital Św. Ducha we Fromborku, Muzeum historii medycyny

Szpital Św. Ducha we Fromborku, Muzeum historii medycyny
Foto Galeria