Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Mazurolandia – Mazurski Park Atrakcji
Park Miniatur Warmii i Mazur

Park Miniatur Warmii i Mazur
Foto Galeria

Z dala od gwaru wielkich miast, pośród kwiecistych mazurskich łąk, wśród gęstych borów i lasów ukryty jest Park Miniatur Warmii i Mazur, który jako jedyny w Polsce i na świecie prezentuje miniatury najpiękniejszych i najciekawszych, a nierzadko mało znanych zabytków obu regionów.

Na przestrzeni 30.000 m kw. zwiedzający mogą zobaczyć drobiazgowo odtworzone w skali 1:25 miniatury m.in. pałacu z Drogoszy i Sztynortu, śluzy na Kanale Mazurskim, zamków z Reszla, Lidzbarka Warmińskiego i Nidzicy, Twierdzy Boyen, bazyliki ze Świętej Lipki, olsztyńskiej Wysokiej Bramy, Wieży Bismarcka z Mrągowa, jak również wiaduktu kolejowego ze Stańczyków, chaty mazurskiej czy wiatraka z Bęsi.

Park Miniatur kryje w sobie znacznie więcej tajemnic i niespodzianek. Na jego terenie znajdują się pozostałości oranżerii i ogrodu warzywnego Kwatery Głównej Adolfa Hitlera. Z tego względu dla wszystkich gości przygotowaliśmy wyjątkową ekspozycję, przedstawiającą czasy II wojny światowej na Mazurach, militaria niemieckie z lat 1939-45 oraz wiernie odtworzoną, olbrzymią makietę Wilczego Szańca. Dodatkowo zorganizowaliśmy kino polowe, w którym odbywają się specjalne, historyczne i dokumentalne projekcje filmowe.

Park Miniatur to wyjątkowe na całych Mazurach miejsce, w którym najmłodsi mogą do woli bawić się na urządzeniach rodem z wesołych miasteczek, w tym kolejce elektrycznej, dmuchanych zjeżdżalniach, bungee, huśtawkach i karuzelach itp. Wszystkich głodnych i spragnionych chętnie gościmy w Cafe Park, oferującym przekąski, dania obiadowe i z kuchni polowej oraz słodycze, lody i napoje.

Zobaczymy tu

Zamek z Lidzbarka Warmińskiego

inaczej zwany zamkiem biskupów warmińskich należy do najcenniejszych zabytków architektury gotyckiej w całej Europie. Rezydowali w nim znamienici duchowni, odwiedzali go wybitni politycy polscy i europejscy. W wielkim refektarzu zbierały się sejmiki warmińskie i odbywały się sądy. W większości reprezentacyjnych sal zamkowych zachowały się malowidła z XIV, XVI i XVIII wieku.

Pałac z Drogoszy

jest wymieniany wśród trzech największych rezydencji w Prusach Wschodnich i obecnie jest największym pałacem na Mazurach, należącym niegdyś do rodziny Dönhoffów. Ma 12 kominów, 52 komnaty i 365 okien, co odpowiada liczbie miesięcy, tygodni i dni w roku.

Śluza Kanału Mazurskiego

nieukończona śluza w Leśniewie Górnym, wchodzi w skład 51-kilometrowego Kanału Mazurskiego, który miał zapewnić wodne połączenie między Wielkimi Jeziorami Mazurskimi a Bałtykiem. W czasach III Rzeszy kanał był obiektem tajnym, nie zaznaczonym na mapach topograficznych z 1939 r. Śluza w Leśniewie Górnym została ona ukończona w 30%. Jej cechą charakterystyczną jest znak niemieckiego orła, umieszczony na frontowej ścianie.

Wiadukt kolejowy ze Stańczyków

reprezentuje jeden z dwóch identycznych, należących do najwyższych w Polsce mostów kolejowych w Stańczykach o dł. 180 m, wys. 36,5 m i równych 15-metrowych łukach. Przez estakadę w Stańczykach prowadziła linia kolejowa Gołdap - Żytkiejmy (31 km), która została rozebrana przez żołnierzy Armii Czerwonej w 1945 r.

Zamek z Nidzicy

zbudowany w stylu gotyckim w 1370 r. na lewym brzegu Nidy. Ze względu na położenie i system obronny (czteroskrzydłowa budowla z dwoma podzamczami i dwiema wschodnimi wieżami), nidzicki zamek należał do najsilniejszych warowni swej kategorii. Pod koniec XIV w. odbył się w nim polityczny zjazd przedstawicieli zakonu krzyżackiego, Polski i Litwy.

Bazylika ze Świętej Lipki

jest jednym z najważniejszych zabytków baroku w północnej Polsce, a także jednym z najbardziej znanych i najstarszych w Polsce sanktuariów maryjnych. W 1519 r. pieszo z Królewca do Świętej Lipki pielgrzymował ostatni wielki mistrz krzyżacki Albrecht Hohenzollern. Corocznie bazylikę w Świętej Lipce odwiedza ok. 600 tys. pielgrzymów.

Twierdza Boyen
budowla obronna w kształcie gwiazdy, powstała w latach 1844-1856 z rozkazu króla Fryderyka Wilhelma IV. Twierdza zbudowana została na obszarze liczącym ok. 100 ha na wąskim przesmyku pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin. Tworzy ją sześć bastionów, z których trzy otrzymały nazwę od imion gen. von Bożena: Leopold, Ludwik i Herman, a trzy pozostałe - Recht (Prawo), Schwert (Miecz), Licht (Światło). Prace murarskie pochłonęły 15.638.675 cegieł oraz 32.921 ton wapna gaszonego.

Wysoka Brama z Olsztyna

zbudowana w XIV wieku w stylu gotyckim jest jedyną zachowaną bramą w średniowiecznych murach obronnych otaczających Olsztyn. Pełniła funkcję obronną osłaniając miasto od strony płn. oraz była punktem obserwacyjnym i punktem kontroli celnej dla przybywających. Na przestrzeni wieków mieściły się w niej m.in. zbrojownia szwadronu dragonów, więzienie i komisariat policji. W blendzie bramy znajduje się mozaika przedstawiającą wizerunek Matki Bożej Królowej Pokoju, podarowana miastu przez Jana Pawła II w 2004 r.

Chata mazurska

prezentowana rekonstrukcja jest wzorowana na chałupie mazurskiej z Gązwy k. Mrągowa. Pierwowzór został zbudowany na przełomie XVIII i XIX w. z drewnianych, prostokątnych bali w konstrukcji zrębowej. Dachy były dwuspadowe – początkowo kryte strzechą i ozdabiane deskami układanymi w desenie, czasem zwieńczone ozdobnie ciosanymi sterczynami. Od końca XIX w., gdy rząd pruski – ze względów pożarowych – zakazał krycia połaci strzechą, stosowano dachówkę holenderską.

Pałac ze Sztynortu

należy do najbardziej wartościowych rezydencji pruskich, do której prowadzi przepiękna, stara aleja dębowa, położona na przesmyku między jeziorami Mamry, Kirsajty i Dargin. W XVIII w. stałym gościem w pałacu był bp Ignacy Krasicki. Ostatnim właścicielem Sztynortu był Heinrich Lehndorff, który wziął udział w nieudanym zamachu na Hitlera 20 lipca 1944 r. w kwaterze w Gierłoży, za co został stracony, a obiekt przeznaczono na kwaterę ministra spraw zagranicznych Joachima von Ribbentropa.

Piramida z Rapy

pochodzący z 1811 r. grobowiec rodzinny zafascynowanych egiptologią rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany przez duńskiego rzeźbiarza Bertela Thorvaldsena. Charakterystyczną cechą budowli jest sklepienie wewnętrzne pochylone pod kątem 51°52' – identycznym jak w piramidach egipskich. Pierwszą osobą złożoną w grobowcu była trzyletnia córka pruskiego barona, Ninette, na przestrzeni lat łącznie pochowano tam siedmiu członków rodziny.

Wiatrak holenderski z Bęsi
pochodzi z 1810 r. i jest jednym z dwóch pozostałych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego tego typu obiektów. Zaprojektowany na planie ośmiokąta wiatrak u podstawy zbudowany jest z czerwonej cegły, a jego półkolista kopuła z drewna, w budowli charakterystyczne są też niewielkie otwory okienne.

Grodzisko pruskie z Kwiedziny

grodziska były zazwyczaj niezamieszkałe, pełniły jedynie funkcję placówek obronnych. Prusowie mieszkali w chatach zbudowanych z drewna i słomy, wznoszonych nie w skupiskach, lecz przy swoich polach uprawnych. Wiele z grodzisk pruskich do dziś zachowało dawny układ wałów, część z nich pokryły fałdy ziemi i obecnie wyglądają jak pagórki, w ich pobliżu zwykle można odnaleźć fosy bądź wały.

Zamek z Reszla

wraz z innymi średniowiecznymi zabudowaniami miasta został wpisany do światowego rejestru zabytków UNESCO. Wzniesiono go w II poł. XIV w. na miejscu wcześniejszej budowli drewnianej otoczonej wałem. W 1811 r. w Reszlu miał miejsce ostatni w Europie przypadek spalenia czarownicy na stosie.

Kapliczka warmińska z Trękus

pochodząca z 1792 r. kapliczka z drewnianą pietą jest jedną z najstarszych i najpiękniejszych na terenie północno-wschodniej Polski. Biała, cylindryczna z rzeźbą artysty-prymitywisty w środku, stoi pomiędzy czterema wielkimi lipami. Na Warmii znajduje się łącznie ok. 1600 różnorodnych kapliczek i 1000 krzyży przydrożnych – większość pochodzi z XIX w. i I poł. XX w.

Słup graniczny z Prostek

jest unikalnym w skali Europy zabytkiem historycznym, wybudowanym w 1545 r. na styku trzech granic: Korony, Litwy i Prus. Tablica pamiątkowa informuję, że słup ten oddziela kraj Zygmunta Augusta od kraju Albrechta I. Nad nim umieszczono dwa herby: Pogoń (herb Litwy) i branderburski orzeł z koroną na szyi z literą „S” (od Sigismundus – Zygmunt) na piersi, co jest znakiem zależności lennej Prus Książęcych od Polski.

Wieża Bismarcka z Mrągowa

wieże Bismarcka to powstałe w latach 1869-1934 proste budowle w kształcie wieży lub kolumny, sławiące Ottona von Bismarcka i wyrażające niemiecką dumę narodową. Wieża w Mrągowie powstała z inicjatywy rady miasta w 1906 r. Zbudowana z cegieł ma 23 m wysokości i stoi na Wzgórzu Jaenicke w parku im. W. Sikorskiego. Na terenie Polski znajduje się 17 z prawdopodobnych 40 obiektów tego typu.
tekst na podstawie:http://www.miniatury.com.pl/index.php?c=park
Park Miniatur Warmii i Mazur

Pokaż Miejsca na większej mapie

Walkiria 2010 w Parku Miniatur Warmii i Mazur