Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

ORP Jastrząb - Polski Okret Podwodny typu KOBBEN Gdynia
Foto Galeria

ORP Jastrzab - Polski Okret Podwodny typu KOBBEN Gdynia

Pokaż Militaria na większej mapie

ORP Jastrząb
Polski Okret Podwodny typu KOBBEN Gdynia