Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Foto Galeria

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Plener Foto Galeria

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Wystawa Plenerowa
Foto Galeria

Oddział Dzieje Oręża Polskiego

Zbiory militariów od czasów wczesnego średniowiecza do współczesności prezentowane w obiektach przy ul. Emilii Gierczak 5. Ekspozycja plenerowa i pawilon wystawienniczy zlokalizowane przy zabytkowej kamiennicy z XV wieku - Domu Schlieffenów.

Muzeum posiada bogate zbiory broni, uzbrojenia ochronnego, oporządzenia, ubiorów, odznaczeń, pamiątek historycznych i zabytków techniki. Szczególnie cenna jest kolekcja polskiego munduru wojskowego i broni strzeleckiej. Większość zbiorów eksponowana jest w chronologicznie usystematyzowanej wystawie głównej pt. “Dzieje oręża polskiego”. Cechą charakterystyczną niektórych eksponatów wczesnośredniowiecznych, średniowiecznych i późniejszych jest fakt pozyskiwania ich na terenie miasta i najbliższej okolicy, bowiem w historię Kołobrzegu szczególnym rysem wpisały się jego wojenne dzieje.

Muzeum ma w swych zbiorach duże ilości militariów dwudziestowiecznych, dzięki którym szczególnie okazale prezentowana jest historia polskiego munduru i uzbrojenia, poczynając od polskich oddziałów wojskowych z lat 1914-18, poprzez wojsko polskie w latach 1918-39, okres kampanii wrześniowej, Polskie Oddziały Wojskowe na Zachodzie, do powstania Wojska Polskiego w Związku Radzieckim i zwycięskiego udziału 1 AWP w operacji pomorskiej uwieńczonej zdobyciem Kołobrzegu w marcu 1945 r.

Rozwinięciem tematyki wystawy głównej jest sala techniki wojskowej, gdzie zgromadzono cenne zabytki, przede wszystkim pojazdy mechaniczne. Całość kończy okazała ekspozycja plenerowa ze zgromadzonymi w jej części centralnej eksponatami morskimi, m.in. z polskiego kontrtorpedowca “Burza”, wsławionego wieloma udanymi akcjami w czasie II wojny światowej.

Z okresu średniowiecza (X-XV w.) posiadamy jedną z większych kolekcji broni drzewcowej i obuchowej (groty włóczni i topory). Prezentujemy również średniowieczne miecze oraz egzemplarze broni siecznej, kolnej, miotającej i palnej. Część zabytków pochodzi z terenu Kołobrzegu i okolic.

Wiek XVII to eksponaty związane z walkami na morzu (kotwice, kabestan, sprawny technicznie kompas). Powstania narodowe (XVIII-XIX w.) ilustrowane są pamiątkami, mundurami i uzbrojeniem powstańców. Bogato ilustrowane jest m.in. Powstanie Kościuszkowskie (1794).

W części XIX w. wyeksponowane zostały ciekawe egzemplarze szabel, karabinów, pistoletów i rewolwerów różnych typów, kolekcja lanc - broni o polskim rodowodzie. Na szczególną uwagę zasługuje zbiór pocisków artyleryjskich z oblężeń Kołobrzegu w XVIII/XIX w. (jeden z większych zbiorów w Polsce). Uzupełnieniem zbioru artylerii są oryginalne lufy armatnie.

Wiek XX - Specjalnością muzeum jest uzbrojenie, oporządzenie i umundurowanie żołnierzy polskich z okresu od 1914-1939. Z lat 1914-1919 r. eksponujemy mundury Legionów Polskich, armii gen. Józefa Hallera, Armii Wielkopolskiej, pierwsze mundury w odrodzonej Polsce. Z okresu międzywojennego do najcenniejszych eksponatów należą mundury z 1 i 3 Pułku Szwoleżerów, ubiory oddziałów podhalańskich, mundury związane z organizacjami paramilitarnymi (są to unikatowe zabytki w skali kraju). Do grupy rzadko spotykanych zabytków należą: pałasz Marynarki Wojennej wz. 1922 i kordzik marynarski wz. 1920. Z omawianego okresu pokazujemy wszystkie typy broni strzeleckiej produkowane seryjnie przez polski przemysł. Prezentujemy m.in. 7,9 mm karabin ppanc wz. 1935 "UR" będący w tamtym czasie rewelacją na skalę światową oraz jeden z najlepszych na świecie, 9 mm pistolet wz.1935 „ViS” (łac. moc, siła) którego nazwa pochodzi od inicjałów konstruktorów P. Wilniewczyca i J.Skrzypińskiego oraz wiele rzadkich elementów oporządzenia. Uzupełnieniem zbiorów z tego okresu jest kolekcja orderów, odznaczeń i odznak pamiątkowych.

Na wystawie eksponowana jest też bardzo bogata kolekcja umundurowania Wojska Polskiego z lat 1943-1945. Wśród nich wiele mundurów żołnierzy, którzy brali udział w walkach o przełamanie Wału Pomorskiego i o Kołobrzeg w marcu 1945 r.

Zakończeniem tej części wystawy jest przedstawienie udziału żołnierzy polskich w misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Większość prezentowanych mundurów, dokumentów, fotografii i pamiątek należy do żołnierzy kołobrzeskiego garnizonu - uczestników tych misji.

Samochody, samoloty, broń pancerna i artyleria eksponowane są w sali techniki wojskowej i na wystawie plenerowej. Na uwagę zasługują: motocykl “Sokół 600” z 1938 r., niemiecka maszyna szyfrująca "Enigma", maszt i inne przedmioty z wyposażenia ORP Burza, czołgi i działa np. T-34, SU-57 oraz samoloty: MiG-19P, Ił-28, TS-8 Bies - za jego konserwację muzeum otrzymało prestiżową nagrodę "Sybilla" w 2003 r.

Strona Muzeum :
http://www.muzeum.kolobrzeg.pl/


źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzeum_Or%C4%99%C5%BCa_Polskiego_w_Ko%C5%82obrzegu

Pokaż Miejsca na większej mapie
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu Foto Galeria 2018