Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół św Józefa w Krzeszowie


Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Kościół pw. św. Józefa w Krzeszowie.
Miejsce to jest jednym z wartych zobaczenia obiektów krzeszowskiego opactwa. Świątynia ufundowana była przez opata Bernard Rosa założyciela Bractwa św. Józefa. Wnętrze zdobione jest licznymi freskami, które swym malarskim kunsztem stworzył Michael Leopold Willmann. Zatrzymaliśmy się tam na dłuższą chwilę by podziwiać te freski, na których namalowano liczne biblijne sceny przedstawione w wyobrażeniu Willmanna. Jedną z nich jest osobliwe przedstawienie wielbłądów, Willmann nigdy nie widział wielbłądów to też wyobrażał je sobie jako konie w długimi szyjami.
Autor:zdrach


Rys Historyczny

1692–1695 Wzniesienie kościoła pw. św. Józefa na miejscu średniowiecznego kościoła parafialnego pw. św. Andrzeja.
1693 - Zawalenie się wież fasady – wieża nigdy nie została odbudowana
7.05.1696 - Nastąpiła konsekracja kościoła.
1693 - 1698 Michael L. Willmann i jego warsztat wykonują we wnętrzu cykl polichromii.

Opis:

Kościół znajduje się w obrębie krzeszowskiego opactwa, w niedalekim sąsiedztwie kościoła klasztornego. Ufundował go opat Bernard Rosa. Rosa był zaradnym administratorem, autorem modlitewników i pism teologicznych oraz mecenasem sztuki, a także jednym z najważniejszych przedstawicieli kontrreformacji na Śląsku. W 1669 r. założył w Krzeszowie Bractwo św. Józefa gromadzące ówczesne elity duchowne i świeckie.
Budowę kościoła prowadził początkowo Martin Urban wg anonimowego projektu, jednak po zawaleniu się obu wież przewidzianych w fasadzie budowę ukończył Michael Klein z Nysy.
Kościół otrzymał układ halowo-emporowy: po obu stronach nawy głównej umieszczono rzędy kaplic bocznych, a nad nimi empory. Wydłużone prezbiterium skierowane ku północy zamknięte zostało półkolistą absydą. Fasadę zdobią figury Świętej Rodziny z 1667 r., pochodzące z rozebranej kruchty średniowiecznego kościoła klasztornego.
Wnętrze kościoła:
Wnętrze jest oszczędnie ozdobione jeśli chodzi o detale architektoniczne, ukształtowano je z myślą o eksponowaniu dekoracji malarskiej. Jeden z najważniejszych dla tego czasu w Europie Środkowej cykl fresków zrealizował największy malarz śląski XVII w., Michael Leopold Willmann, wraz z synem Michałem i pasierbem Janem Christophem Liszką. Willmann wzorował się m.in. na przedstawieniach o św. Józefie w opactwie Cystersów Lilienfeld w Dolnej Austrii.
Na sklepieniu nawy głównej przedstawiono następujące freski: Świętą Rodzinę, Jana Chrzciciela z Rodzicami, ofiarę Izaaka, krewnych Maryi oraz krewnych Józefa.
W prezbiterium na ścianach umieszczono panoramiczną scenę Pokłonu Trzech Króli, a powyżej na sklepieniu Adorację Trójcy Świętej przez anioły z personifikacjami czterech stron świata. Generalnie we wschodnich kaplicach bocznych umieszczono cykl smutków św. Józefa: Powątpiewanie Józefa, Spis ludności, Poszukiwanie noclegu w Betlejem, Józef zanosi Dziecię do świątyni, Obrzezanie Dzieciątka, Ucieczka do Egiptu, Rzeź niewiniątek, Odpoczynek w czasie ucieczki, Tajny powrót z Egiptu, Poszukiwanie Jezusa, Józef prosi Boga o pomoc, Józef poddaje się woli Bożej, Śmierć św. Józefa,. Jednym z bezprecedensowych i unikatowych jest przedstawienie Marii  w kapeluszu i makijażu co sugerują ostre rysy na twarzy. Taki niecodzienny fresk znajdziemy w scenie „Tajny powrót z Egiptu” po stronie smutków. 
Natomiast w kaplicach zachodnich radości Świętego: Oświadczyny Józefa, Zaręczyny Józefa i Maryi, Anioł powiadamia Józefa o jego wyborze na opiekuna Mesjasza, Narodziny Jezusa, Anioł powiadamia pasterzy, Pokłon pasterzy, Widzenie cesarza Augusta, Józef zanosi Dziecię do świątyni, Ofiarowanie Jezusa, Pokłon trzech króli, Znalezienie Jezusa, Powrót do Nazaretu, Józef po śmierci ukazuje się Maryi, Chwała św. Józefa w Niebie.
Ciekawostką jest że Michaela L. Willmanna przedstawił swój kryptoautoportret w postaci karczmarza w scenie „Poszukiwanie noclegu”.
Całości wnętrza świątyni dopełnia rzeźbiony ołtarz główny wykonany przez Joseph Anton Lachel w 1755 r, tabernakulum wykonane przez Georga Schröttera w 1677 r. Na ołtarzach bocznych znajdziemy obrazy: „Zaślubiny Marii z Józefem” oraz „Zasmucenie Józefa macierzyństwem Maryi”. Kościelna ambona pochodzi z początku XVIII w, zdobią ją płaskorzeźby ze scenami z życia św. Józefa oraz figura Boga Ojca w zwieńczeniu. Na emporze muzycznej znajduje się barokowy prospekt organowy z końca XVIII w., a po obu jego stronach, na ścianie, obrazy z kaplic kalwaryjskich: „Biczowanie” i „Ecce Homo”, przypisywane Martinowi Leistritzowi.

Tekst na podstawie źródła:
http://www.zabytkidiecezjilegnickiej.pl/index.php/pl/trasa-poludniowa-1/kosciol-pw-sw-jozefa-w-krzeszowieKościół św Józefa w Krzeszowie Foto Galeria

Kościół św Józefa w Krzeszowie
Foto Galeria

Widok z Wieży oraz otoczenie Opactwa w Krzeszowie Foto Galeria

Widok z Wieży oraz otoczenie Opactwa w Krzeszowie
Foto Galeria

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie