Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół pw św Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim


Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie

Kościół pw św Piotra i Pawła
w Lidzbarku Warmińskim
Foto Galeria

Kościół pw św Piotra i Pawła w Lidzbarku Warmińskim