Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszelu


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Kościół pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszelu
Foto Galeria

Historia


Parafia w Reszlu istniała już w r. 1337 (pierwsze znane nadanie i najstarsza wzmianka o proboszczu) jednak Kościół pafafialny prawdopodobnie był drewniany i nie przechowała się o nim zadna wzmainka.
Hala

Obecny kościół pochodzi z II-ej połowy XIV w. Jest gotycki, orientowany, murowany z cegły, na podmurowaniu z kamienia zbudowany na rzucie prostokąta z kwadratową, ośmiokondygnacyjną wieżą od zachodu. Trójnawowy piecioprzęsłowy, halowy. Sklepienie gwiaździste wzniesione przez Nielisa Schewnermanna w latach 1475 - 1476.

Od strony północnej dobudowano do korpusu kościoła pietrową zakrystię i kruchę o sklepieniach gwiaździstych. Pomiędzy zakrystią i kruchtą w okresie późniejszym wzniesiono wązką przybudówkę barokową

Od strony wschodniej przylega prostokątna, parterowa biblioteka, sklepiona kolebkowo, dobudowana w 1471 r.
Wieża

Wieża wzniesiona wraz z kościołem, odbudowana w latach 1482 - 1487, 1495 - 1503, górna kondygnacja i hełm projektu Joachima Zagrozińskiego pochodzą z r. 1837. W 1920 r. wzniesiono nową klatkę schodową przy kruchcie północnej, w miejsce gotyckiej z 1489 r.

W przyziemiu wieży kruchta, przebudowana w 1921 r. Pierwotnie otwarta z czterech stron. Obecnie ostrołukowe wejście od północy i południa zamurowane. Szczyt wschodni korpusu wzniesiony został po 1475 r.

Cały kościól opięto szkarpami, na narożach ustawionymi ukosnie.
Portale

   1. główny, zachodni, od strony kruchty wieżowej
   2. z kruchty wieżowej do nawy
   3. zewnętrzny w kruchcie półmocnej
   4. z kruchty północnej do nawy
   5. do nawy północnej w barokowej przybudówce
   6. z nawy do zakrystii

Wszystkie portale ostrołukowe o bogato profilowanych ościeżach z II - poł. XIV w. W portalu do zakrystiidrzwi drewniane z kratą z listew żelaznych z ozdobnymi okuciami, zamkiem i antebą - XV w.

W drzwiach do przybudówki północnej okucia i zamek barokowe. Od zewnątrz we wnece nad portalem kruchty północnej - grupa pasyjna późnobarokowa.

We wnęce na ścianie wschodniej figura Matki Bożej z Dzieciątkiem - I połowa XIX w. Wystrój empirowo - klsycystyczny z lat 1820 - 1844
Ołtarz

Ołtarz główny ufundowany przez biskupa warmińskiego, Józefa von Hohenzollern, wykonany w latach 1820 - 1822 przez rzeźbiarza Wilhelma Biereichela'a i stolarza Andrzeja Thiel'a, malowany i złocony w 1853 r. przez J. Strunge.

Obrazy: 1) świetych Piotra i Pawła i 2) św. Katarzyny wykonał w 1821 r. Antoni Blank z Warszawy.

Cztery figury apostołów z XVII w. pochodzą z ołtarza głównego kościoła pojezuickiego. Tabernakulum z tronem rokokowe wykonał B. Schmidt w 1767 r. Balustrada empirowa wykonana w 1818 r. przez stolarza Andrzeja Thiel'a.

Dwa ołtarze boczne wykonane w latach 1823 - 1825 przez Wilhelma Biereichel'a, analogiczne, architektoniczne, dwukondygnacjowe, ze zwieńczeniami, z figurami aniołów. w lewym w nasadce relief. Zmartwychwstanie, w prawym Wniebowzięcie (obrazy Blanka, zastapione nowymi).

Cztery ołtarze przy drugiej i trzeciej parze filarów wykonane w latach 1843 - 1844 przez Karola Ludwika Biereichel'a, malował i złocenia wykonał w latach 1854 - 57 J. Strunge.

źródło:
http://mok.reszel.pl/reszelski-kosciol,31,15.html
Kościół pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszelu