Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół pw. Chrystusa Króla w Reczu


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Kościół pw. Chrystusa Króla w Reczu
Foto Galeria  2008

Kościół pw. Chrystusa Króla w Reczu historią sięga XIV w. Znajdująca się przy rynku świątynię wzniesiono w latach 1352-1353 jako budowlą halową o trzech nawach. Przed wejściem do kościoła warto spojrzeć na masywną wieżę z zegarem przylegająca od wschodniej strony korpusu nawowego. Jej elewacje ozdobione są smukłymi blendami. Wewnątrz kościoła stropy ozdobione są sklepieniami gwiaździstymi- w nawie głównej i krzyżowymi- w nawach bocznych. Uwagę zwraca późnorenesansowy ołtarz główny z 1611 r. z płaskorzeźbami w dolnej części. Przedstawiają one Ostatnią Wieczerzę, Ukrzyżowanie i Zdjęcie z Krzyża. Zwieńczeniem całości jest figura Chrystusa Zmartwychwstałego. W kościele zobaczyć można kilka epitafiów: dwa w prezbiterium - z XV i XVII w., w ścianie prawej nawy- z XVII w. oraz dwa małe epitafia z 1635 i 1663 r. umieszczone z obu stron głównych drzwi wejściowych. Kolejnymi interesującymi elementami wyposażenia wnętrza są romańska kamienna chrzcielnica, XV w. krucyfiks znajdujące sie w prawej nawie oraz renesansowa ambona z początku XVII w. Korpus ambony zdobią malowane wizerunki ewangelistów, a jej schody – malowidła-ilustracje psalmów wraz z niemieckimi napisami. Kolejne zabytki znajdują się na wieży kościoła. Są to trzy dzwony: gotycki pochodzi z 1520 r., zaś renesansowe – z 1567 i 1593 r. Obok świątyni stoi dawny szachulcowy dom organisty z XIX w.

źródło:
http://krodo.pl/atrakcja/szczegoly/387/Kosciol_Pw__Chrystusa_Krola_W_Reczu
Kościół pw. Chrystusa Króla w Reczu