Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kościół Franciszkanów pw. św. Kazimierza
w Krakowie

Kościół Franciszkanów pw. św.Kazimierza
w Krakowie
Foto Galeria

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Kościół Franciszkanów pw. św.Kazimierza w Krakowie