Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Kaplica Marii Magdaleny i Bożego Grobu oraz Cmentarze w Krzeszowie


Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Kaplica Marii Magdaleny i Bożego Grobu oraz Cmentarze w Krzeszowie Foto Galeria

Kaplica Marii Magdaleny i Bożego Grobu oraz Cmentarze w Krzeszowie
Foto Galeria

Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie
Pełni zadumy wychodzimy na zewnątrz i idąc przez zabytkowy cmentarz górny a potem dolny kierujemy się do Kaplica Marii Magdaleny i Grobu Pańskiego. Kaplica jest skromna i surowa a w jej wnętrzu znajduje się wierne odwzorowanie grobu Jezusa Chrystusa z bazyliki Bożego Grobu w Jerozolimie. W jego wnętrzu jest ciemno co daje bardzo interesujące wrażenie dla odwiedzającego.
autor:Zdrach


Pierwszy cmentarz, możemy nazwać cmentarzem górnym.
Powstał on po roku 1810, po likwidacji klasztoru cysterskiego więc pochowani są tam księża diecezjalni do roku 1919. W jego murze zamykającym od północy, na wysokości prezbiterium bazyliki, stoją trzy kaplice które wchodzą w skład kalwarii krzeszowskiej, są to kaplice o numerach XXV, XXVI i XXVII.
Kolejny cmentarz nazywany jest dolnym.
Zajmuje on najniższą i najbardziej na wschód wysuniętą część dawnego opactwa, są tam obecnie chowane siostry benedyktynki, przebywające w Krzeszowie od 1946r. Znajdziemy tu też groby benedyktynów z okresu między I a II wojną, atakże symboliczny grób Mikołaja Lutterottiego zasłużonego dla Krzeszowa. Cystersi nie byli chowani na cmentarzu lecz w trumnach które składano w krypcie pod prezbiterium. Można je zobaczyć gdy zajrzymy w jej okna.
Z cmentarzy dojść można do kaplic Marii Magdaleny i Grobu Pańskiego.

Kaplica Marii Magdaleny znajduje się na przedłużeniu mauzoleum. W jej wnętrzu znajduje się Grób Pański który jednocześnie jest podstacją kalwarii krzeszowskiej, o numerze XXXII.
Kaplice Bożego (Pańskiego) Grobu, wznoszone na wzór jerozolimski, są w Sudetach rzadkością, po za Krzeszowem mamy jeszcze dwa takie Sudeckie obiekty w Nysie i Wambierzycach. Krzeszowska kaplica jest skromna, lecz wyróżnia ją to, że jest wkomponowana wewnątrz kaplicy Marii Magdaleny co daje możliwość obejścia jej dookoła. Wewnątrz grobu jest ciemno co potęguje wrażenia odwiedzającego.
Jeśli chodzi o kaplice to w jej wnętrzu znajduje się ołtarz Marii Magdaleny z obrazem Felixa Antona Schefflera z 1740r. Głównym motywem przepełnionego symbolika obrazu jest święta klęcząca pod krzyżem trzymanym przez anioła.

Tekst na podstawie źródła:
http://www.opactwo.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=8&lang=pl