Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi
Foto Galeria

Bazylika archikatedralna św. Stanisława Kostki w Łodzi
Archikatedra św. Stanisława Kostki przy ul. Piotrkowskiej 265 w Łodzi Komitet budowy powołano już w 1895, w jego skład weszli najwięksi łódzcy fabrykanci: Juliusz Teodor Heinzel baron Hohenfels, Edward Herbst, Juliusz Kunitzer, Józef Richter i Adolf Hoffrichter. Kamień węgielny poświęcił 16 czerwca 1901 arcybiskup warszawski Wincenty Chościak-Popiel. Murowany, wykonany z nieotynkowanej jasnożółtej cegły (w tzw. stylu Rohbau) budynek kościoła wybudowano w latach 1901-1912 według projektu łódzkiej (niemieckiej) spółki "Wende i Zarske", Współautorem projektu był architekt berliński Emil Zillmann, z niewielkimi korektami architektów: Dziekońskiego z Warszawy i Odrzywolskiego z Krakowa. Trójnawowa bazylika wzorowana jest na niemieckiej katedrze w Ulm.

Archikatedra łódzka jest najwyższym budynkiem Łodzi - ma 104,5 m wysokości[2] i jednym z największych kościołów w Polsce.
    * 1895 - Pierwsze plany o wybudowaniu kościoła parafialnego.
    * 16 czerwca 1901 - Arcybiskup warszawski Wincenty Chościak-Popiel poświęcił kamień więgielny
    * 1911 - Na dobudowanej obok kościoła dzwonnicy zawieszono dzwon Zygmunt który był darem Łodzian.
    * 1922 - kościół stał się katedrą.
    * 1927 - dobudowano wieżę i przewieszono dzwon Zygmunt.
    * 1935 - 1936 wybudowano kryptę w podziemiach katedry, gdzie spoczywają szczątki biskupów łódzkich.
    * 9 listopada 1941 - ograbiona przez gestapo z wszelkich kosztowności i szat liturgicznych i zamieniona na
                                    składy wojskowe.
    * 1945 - (po wyzwoleniu Łodzi) usunięto zniszczenia i odrestaurowano główny ołtarz.
    * 11 maja 1971 spłonął dach - natychmiast przystąpiono do odbudowy.
    * 1972 - 16 grudnia otwarto ją ponownie.
    * 1977 - położono granitową posadzkę i stopnie przed prezbiterium oraz wyposażono je w ołtarz
                  soborowy i stalle kanonickie, zamontowano także 58-głosowe organy (poprzednie zostały
                   zniszczone przez pożar).
    * 1989 - przyznanie przez papieża Jana Pawła II łódzkiej katedrze tytułu bazyliki mniejszej
    * 1991 - wykonano remont frontonu katedry.
    * 1992 - papież Jan Paweł II utworzył archidiecezję łódzką i świątynia zyskała miano archikatedry.

źródło:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_archikatedralna_%C5%9Bw._Stanis%C5%82awa_Kostki_w_%C5%81odzi
Bazylika archikatedralna św Stanisława Kostki w Łodzi