Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Bazylika Archikatedralna w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela


Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie

Bazylika Archikatedralna w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Świątynia znajduje się na Starym Mieście w Warszawie. Jest jedną z najstarszych w Warszawie. Świątynia jest bardzo ważna dla narodu polskiego, to tu została zaprzysiężona Konstytucja 3 maja, odbyły się tu koronację władców, nauczał tu kazaniami ksiądz Piotr Skarga a Władysław IV Waza zaprzysiągł pacta conventa, ponadto dbywają się tu pogrzeby wielu sławnych ludzi.
Światynia jest na codzień otwarta a wstęp jest bezpłatny.
Bazylika Archikatedralna w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela

Bazylika Archikatedralna w Warszawie p.w. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela
Foto Galeria