Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie

Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie
Foto Galeria 2011

Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie

Pokaż Miejsca na większej mapie
Zapora i elektrownia wodna na Jeziorze Leśniańskim
Rys historyczny
Malowniczo położona
Zapora
Leśniańska jest najstarszą zaporą wodną w Polsce. Budowę zapory rozpoczęto 5 października 1901 roku. W uroczystościach położenia kamienia węgielnego pod budowę tamy brali udział m.in. minister rolnictwa Wiktor von Pobielski i nadprezydent Śląska Hermann von Hatzfeld. Większość zatrudnionych przy budowie robotników pochodziła z Austrii i Włoch. Koszt inwestycji wyniósł 1 270 000 marek, natomiast na zakup gruntów pod przyszły zbiornik wydano 627 000 marek. Podczas budowy samego dynamitu zużyto 32 tony. A ponadto 150 tys. worków cementu, 20 tys. m3 piasku, 2 400 m3 wapna oraz 460 t stali zbrojeniowej. Warunki pracy nie były bezpieczne, gdyż kilku pracowników straciło życie. Uroczystego otwarcia tamy dokonano 15 lipca 1905 roku. Zapora usytuowana została u wylotu wąskiej przełomowej doliny Kwisy powyżej Leśnej na 97 km od ujścia Kwisy do Bobru.

Dane Techniczne

- Zapora kamienno betonowa
- Zapora ma 45 m wysokości, z czego 36 m ponad poziom terenu.
- Długość ciężkiej zapory kamienno betonowej w koronie wynosi 130 m przy szerokości 8 m. Szerokość
   zapory w strpie osiąga 38 m.
- Powstałe w wyniku bodowy zapory Jezioro Leśniańskie ma całkowitą pojemnoś 15 mln m3 (rezerwa
  powodziowa wynosi 8 mln m3). Długość zbiornika wynosi około 7 km, szerokość do 1 km a powierzchnia
  około 140 ha.

Elektrownia Wodna

W latach 1905 1907 u podnóża tamy wzniesiono również elektrownię wodną, która w przeciwieństwie do zapory powstała wyłącznie ze środków prowincji śląskiej (koszt jej budowy wyniósł 800 000 marek). Pierwsze trzy turbozespoły oddano do eksploatacji w 1907 roku, a w rok później dwa następne. Jest to najstarsza zawodowa elektrownia wodna w Polsce. Wyposażenie elektrowni zachowało się do naszych czasów w bardzo dobrym stanie. Składa się na nią zespół 6 turbin typu Francis firmy J.M.Voith z 1907 roku o łącznej mocy 2,61 MW oraz generatorów SSW z 1907 roku i współczesnych.

Źródło Tablica Informacyjna Przy Zaporze   
Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie Foto Galeria 2020

Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie
Foto Galeria 2020