Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko


Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie

Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie
Foto Galeria 2011

Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie

Pokaż Miejsca na większej mapie
Zapora i elektrownia wodna na Jeziorze Leśniańskim
Rys historyczny
Malowniczo położona
Zapora
Leśniańska jest najstarszą zaporą wodną w Polsce. Budowę zapory rozpoczęto 5 października 1901 roku. W uroczystościach położenia kamienia węgielnego pod budowę tamy brali udział m.in. minister rolnictwa Wiktor von Pobielski i nadprezydent Śląska Hermann von Hatzfeld. Większość zatrudnionych przy budowie robotników pochodziła z Austrii i Włoch. Koszt inwestycji wyniósł 1 270 000 marek, natomiast na zakup gruntów pod przyszły zbiornik wydano 627 000 marek. Podczas budowy samego dynamitu zużyto 32 tony. A ponadto 150 tys. worków cementu, 20 tys. m3 piasku, 2 400 m3 wapna oraz 460 t stali zbrojeniowej. Warunki pracy nie były bezpieczne, gdyż kilku pracowników straciło życie. Uroczystego otwarcia tamy dokonano 15 lipca 1905 roku. Zapora usytuowana została u wylotu wąskiej przełomowej doliny Kwisy powyżej Leśnej na 97 km od ujścia Kwisy do Bobru.

Dane Techniczne

- Zapora kamienno betonowa
- Zapora ma 45 m wysokości, z czego 36 m ponad poziom terenu.
- Długość ciężkiej zapory kamienno betonowej w koronie wynosi 130 m przy szerokości 8 m. Szerokość
   zapory w strpie osiąga 38 m.
- Powstałe w wyniku bodowy zapory Jezioro Leśniańskie ma całkowitą pojemnoś 15 mln m3 (rezerwa
  powodziowa wynosi 8 mln m3). Długość zbiornika wynosi około 7 km, szerokość do 1 km a powierzchnia
  około 140 ha.

Elektrownia Wodna

W latach 1905 1907 u podnóża tamy wzniesiono również elektrownię wodną, która w przeciwieństwie do zapory powstała wyłącznie ze środków prowincji śląskiej (koszt jej budowy wyniósł 800 000 marek). Pierwsze trzy turbozespoły oddano do eksploatacji w 1907 roku, a w rok później dwa następne. Jest to najstarsza zawodowa elektrownia wodna w Polsce. Wyposażenie elektrowni zachowało się do naszych czasów w bardzo dobrym stanie. Składa się na nią zespół 6 turbin typu Francis firmy J.M.Voith z 1907 roku o łącznej mocy 2,61 MW oraz generatorów SSW z 1907 roku i współczesnych.

Źródło Tablica Informacyjna Przy Zaporze   
Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie Foto Galeria 2020 Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie Foto Galeria 2020 Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie Foto Galeria 2020

Zapora Wodna Leśniańska na Kwisie
Foto Galeria 2020