Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Opuszczona Fabryka Żelatyny
Bakutil Baszków

Opuszczona Fabryka Żelatyny
Bakutil Baszków
Foto Galeria

Opuszczona Fabryka Żelatyny Bakutil Baszkow

Pokaż Ciekawe Miejsca na większej mapie
Opuszczona Fabryka Żelatyny Bakutil Baszków

Opuszczona Fabryka Żelatyny
Bakutil Baszków
Foto Galeria II