Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Rynek Główny we Wrocławiu

Rynek Główny we Wrocławiu Foto Galeria 2006 

Rynek Główny we Wrocławiu
Zabytki Rynku Głównego we Wrocławiu


Wytyczony w 1242 Rynek Główny we Wrocławiu od zarania istnienia służył jako plac targowy o wymiarach 212 x 175 metrów. Handlowano na nim m.in. pieczywem, tłuszczem, płótnem, wyrobami metalowymi. Na Rynku działały także punkty usługowe np. krawieckie i szewski. Początkowo działaność była prowadzona w drewnianych budach, a murowane obiekty pojawiły się dopiero pod koniec XIII wieku.

Na samym Rynku Głównym jak i wokół niego skoncentrowane się liczne zabytki będące najcenniejszym skarbem dziedzictwa narodowego. Od rynku we wszystkich kierunkach odchodzi aż 11 uliczek. Za południowo-zachodnim narożnikiem Rynku Głównego znajduje się rynek pomocniczy zwany Placem Solnym.

Stary Ratusz na Rynku Głównym

W centrum Rynku Głównego zlokalizowany jest Stary Ratusz, którego budowa rozpoczęła się od 1299 roku. Ratusz był sukcesywnie rozbudowywany i modernizowany przez kolejne wieki dlatego widać w nim wpływy róznych epok z przewagą gotyku.
Zabytkowy zegar astronomiczny na Starym Ratuszu

Warto m.in zwrócić uwagę na zegar astronomiczny z jedną wskazówką i słońcem w centrum tarczy, który został tam umieszczony w 1580 roku. W podziemiach Ratusza znajduje się także Piwnica Świdnicka, która od zarania funkcjonowała jako piwiarnia.
Nowy Ratusz na Rynku Głównym

Wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1860-1863 Nowy Ratusz obecnie jest siedzibą Prezydenta Miasta Wrocławia. W podziemiach Nowego Ratusza znajduje się sławna restauracja Spiż.
Pomnik Aleksandra Fredro

Przed Nowym Ratuszem w 1956 roku został ustawiony pomnik Aleksandra Fredry dla przypomnienia wagi wspólnych losów wielu wrocławian i lwowian jakie wichry historii im zgotowały.
Pręgierz na Rynku Głównym

Przed Starym Ratuszem obecnie stoi od 1492 roku kamienny pręgierz. Pierwotnie w tym miejscu znajdował się ogrodzony i otoczony rowem plac, na którym osądzano winnych przestępstw.
Sukiennice we Wrocławiu

Niegdyś w centrum Rynku Głównego obok Ratusza stały rzędy stoisk handlarzy, które z czasem zamieniały się w murowane budynki, a następnie w ciągi kamienic. W sposób naturalny powstały pomiędzy tymi kamienicami trzy równoległe uliczki biegnące ze wschodu na zachód (Sukiennice, Przejście Żelaźnicze oraz Przejście Garncarskie) oraz jedna uliczka biegnąca protopadle do nich tj Przejście Poprzeczne. Obecnie w tychże kamieniczkach działają restauracje, puby, galerie i sklepiki.
Zabytkowe Kamienice Rynku Głównego

Wschodnia strona Rynku Głównego - Strona Zielonej Rury

Nazwa Zielonej Rury pochodzi od studni, która przed wiekami funkcjonowała w tej częsci Rynku. Najciekwaszymi kamienicami są tutaj: Dom Pod Złotą Koroną (1528 rok) oraz Dom Pod Złotym Psem (1713 rok).
Zachodnia strona Rynku Głównego - Strona Siedmiu Elektorów

Zachodnia strona Rynku Głównego jeśli chodzi o kamienice należy do najciekawszych. Znajdują się tutaj m.in.: dom Pod Gryfami (XVI wiek), kamienica Pod Złoty Orłem (XVIII wiek), kamienica Dwór Polski, kamienica Pod Złotym Słońcem, kamienica Pod Błękitnym Słońcem (XVI wiek) oraz dom Pod Siedmioma Elektorami (XVII wiek). W kamienicy Pod Błękitnym Słońcem znajduje się popularny pasaż handlowy.
Północna strona Rynku Głównego - Targ Łakoci

Po północnej stronie Rynku w Średniowieczu handlowano przede wszystkim łakociami i wyrobami piekarniczymi - stąd jego nazwa. Ciekawsze kamienice tej strony to: kamienica Pod Trójcą Świętą (XVIII wiek) oraz kamienica Pod Złotą Palmą.
Południowa strona Rynku Głównego - Strona Złotego Pucharu

Kamienice południowej strony, na które warto zwrócić uwagę to: kamienica Pod Złotym Dzbanem posiadająca podziemne przejście do Piwnicy Świdnickiej, dom Pod Starą Szubienicą,
Zabytkowe kamieniczki "Jaś" i "Małgosia"

Na północno-zachodnim narożniku Rynku Głównego, na skrzyżowaniu ulic Św. Mikołaja i Odrzeańskiej znajdują się słynne kamieniczki "Jaś" (mniejsza kamienica z lewej) i "Małgosia" (większa kamienica z prawej) połączone barokową bramą z 1782 roku.
Kościół Św. Elżbiety

Za północno-zachodnim narożnikiem Rynku Głównego oraz za kamieniczkami "Jaś" i "Małgosia" znajduje się Kościół Św Elżbiety.

źródło:http://www.portalion.com/wroclaw-zabytki/rynek-glowny.htm
Rynek Główny we Wrocławiu

Rynek Główny we Wrocławiu Nocą
Foto Galeria 


Pokaż Miejsca na większej mapie
Rynek Główny we Wrocławiu

Rynek Główny we Wrocławiu Foto Galeria 2011 

Rynek Główny we Wrocławiu

Rynek Główny we Wrocławiu Foto Galeria 2018