Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Stare Miasto w Łodzi


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Stare Miasto w Łodzi
Foto Galeria

Stare Miasto w Łodzi
  pokrywa się swym położeniem z centrum średniowiecznej osady miejskiej - miasteczka Łódź.

Stare Miasto Łodzi zostało ulokowane przy rzece Łódce za sprawą króla Władysława Jagiełły w 1423 roku.

Na Starym Mieście znajdują się Stary Rynek, plac Kościelny, Park Staromiejski, oraz m.in. ulice: Kościelna, Drewnowska, Nowomiejska, Zgierska, Podrzeczna, Wolborska, Bojowników Getta Warszawskiego (dawniej Żydowska), oraz obecnie Zachodnia (dawniej Stodolniana).

Po powstaniu Nowego Miasta i przeniesienia się centrum życia miejskiego na obecny Plac Wolności, Stare Miasto stało się dzielnicą zamieszkaną głównie przez ubogą ludność żydowską. W czasie wojny teren Starego Miasta włączono do łódzkiego getta (Litzmannstadt Ghetto). Później zburzone zostało należące do getta osiedle, zamieszkane głównie przez Żydów, znajdujące się pomiędzy Starym Rynkiem a Nowym Miastem. Po wojnie na tym miejscu powstał park, nazywany do dziś Staromiejskim. Na tym terenie wybudowano w tamtym czasie "wzorcowe" osiedle mieszkaniowe, nazwane do dzisiaj "Stare Miasto", w dużej mierze likwidując starą zabudowę, na którą składały się głównie kamienice czynszowe. Plac Starego Rynku został całkowicie ogołocony z kramów handlowych i wyłożony płytami chodnikowymi, zaś w jego centralnym punkcie zbudowano pomnik Juliana Marchlewskiego. Plac do końca lat 80. służył często do organizowania spotkań "aktywu partyjnego".

W 1991 r. po burzliwej debacie społecznej pomnik Marchlewskiego został zdemontowany. Władze miasta planowały przebudować i ożywić Plac Starego Rynku, plany te jednak nie zostały nigdy zrealizowane. Obecnie plac ten jest czasami wykorzystywany na plenerowe imprezy masowe, na co dzień jednak świeci pustkami, zwłaszcza od czasu uruchomienia nieopodal Centrum Manufaktura.

Według Systemu Informacji Miejskiej Stare Miasto obejmuje obszar ograniczony: granicą dzielnic Bałuty/Polesie, granicą ogródków działkowych, ul. Czarnkowską, ul. Modrą, ul. Wrześnieńską, ul. Osiedlową, przedłużenie ul. Osiedlowej do ul. Krótkiej, ul. Berlińskiego, ul. Młynarską, ul. Wojska Polskiego, granicą dzielnic Bałuty/Polesie.

źródło:http://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Miasto_w_%C5%81odzi
Stare Miasto w Łodzi