Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Stare Miasto w Bielsku-Białej

Stare Miasto w Bielsku-Białej Foto Galeria 2007 

Stare Miasto w Bielsku Białej
W 2003 r. wcielono w życie Program Rewitalizacji Starego Miasta, I etapem była gruntowna przebudowa Rynku zakończona w 2006 r. (budowa fontanny, przywrócenie pomnika św. Jana Nepomucena, odsłonięcie reliktów studni i dawnej wagi miejskiej, rekonstrukcja podcieni). Renowacji poddawane są również budynki przy innych staromiejskich uliczkach. W 2010 r. zakończyć ma się II etap rewitalizacji, w ramach którego mają powstać dwa nowe parki, platforma widokowa, zostaną wyremontowana nawierzchnie staromiejskich ulic i zostanie zrekonstruowana średniowieczna baszta .

W ostatnich latach przywrócono Staremu Miastu funkcję kulturalnego centrum miasta - wiele imprez, takich jak Festiwal Miast Partnerskich, Jarmark Świętojański czy koncerty bożonarodzeniowe, odbywają się na Rynku.

Dzisiejsze Stare Miasto jest miejscem popularnym nie tylko wśród turystów, ale również mieszkańców Bielska-Białej, którzy znajdują tu galerie sztuki, kluby nocne, restauracje itp.

Stare Miasto zachowało niezmienny, średniowieczny układ urbanistyczny, dlatego w całości jest uznane za zabytek. Pojedyncze obiekty zasługujące na uwagę to:

    * Zamek książąt Sułkowskich
    * Katedra św. Mikołaja
    * Rynek z pomnikiem św. Jana Nepomucena, fontanną, reliktami dawnej wagi miejskiej i studni oraz   
       kamienicami z podcieniami
    * Pozostałości murów miejskich przy ul. Orkana

źródło:http://wikimapia.org/12479288/pl/Stare-Miasto-w-Bielsku-Bia%C5%82ej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stare_Miasto_%28Bielsko-Bia%C5%82a%29

Pokaż Miejsca na większej mapie
Stare Miasto w Bielsku Białej Foto Galeria 2011

Stare Miasto w Bielsku-Białej Foto Galeria 2011