Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Trzecie Molo w Ustce

Trzecie Molo w Ustce
Foto Galeria

Trzecie Molo w Ustce
To nie baza Ubot-ów tylko niedokończona inwestycja
, która pochłonęła 30 milionów marek. Trzecie molo to w rzeczywistości pozostałość po hitlerowskiej inwestycji z lat 1938-1939. Inwestycja ta miała na celu rozbudowę istniejącego już portu i zapewnienie Niemcom morskiego połączenia pomiędzy Rzeszą na zachodzie i Prusami na wschodzie. Planowany port miał dorównywać portowi w Gdyni, a pozostała do dziś konstrukcja zwana trzecim molem to element zachodniego falochronu, który miał mieć 1600 metrów długości. Po dokończeniu projektu port miał mieć dwa ogromne baseny przystosowane gabarytowo do przyjmowania ówczesnych wielkich statków. Planowano również bezpośrednie połączenie kolejowe miedzy Ustką a Berlinem. Dzięki planowanemu połączeniu kolejowemu i morskiemu czas podróży z Berlina do Królewca skrócił by się z dotychczasowych osiemnastu godzin do dziewięciu. Niemcy zaprzestali rozpoczętą w 1938r inwestycję 23 września 1939r po zdobyciu przez Wermacht ziem polskich i uzyskania dostępu do Prus Wschodnich drogą lądową.
Koncepcja hydrotechnicznej rozbudowy Ustki nie została zapomniana na długo, bo już ekipa E.Gierka w latach 70 XX wieku wpadła na pomysł budowy zespołu portowo-stoczniowego w Ustce, a niedokończone trzecie molo miało stać się jego elementem, a dokładniej częścią pirsu. Stocznia „Środek”, bo tak miał nazywać się ten kompleks, miła zajmować zachodnią część portu. W PRL-owskim projekcie miały zawierać się hale produkcyjne, pływające doki, pirsy z żurawiami, suwnice  i inne elementy infrastruktury portowej. Cały kompleks miał ochraniać kolejny, równoległy do brzegu falochron wysunięty około 2 km w pełne morze. Choć inwestycji zaprzestano po kilku latach i tak zdążono opracować dokumentacje, wyciąć kilka hektarów lasu i postawić kilka hal.
Obecnie molo stanowi niebagatelną atrakcję turystyczną, dobre stanowisko dla wędkarzy i rozbudza wyobraźnie o niedokończonym wielkim porcie w Ustce.
Autor: Zdrach   

Pokaż Miejsca na większej mapie