Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Rejs po Wełtawie w Pradze


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Rejs po Wełtawie w Pradze
Foto Galeria

Mosty nad Wełtawą to jeden z charakterystycznych elementów praskiego krajobrazu. Nie sposób ich przy zwiedzaniu miasta pominąć, bo widać je w historycznym centrum dość często. I nie ma się co dziwić, dużych mostów w Pradze nad Wełtawą aż 18. Najstarszym z nich oczywiście jest Most Karola, który przez długie wieki nie miał żadnego konkurenta. Dopiero XIX wiek i bardzo dynamiczny rozwój miasta spowodował, że tych "skrótów" przez rzekę jest znacznie więcej.

Wełtawa (czes. Vltava, niem. Moldau)
— najdłuższa rzeka w Czechach, lewy, największy dopływ Łaby. Długość – 435 km, powierzchnia zlewni – 28 tys. km2.

Powstaje z połączenia Ciepłej (Teplá Vltava) i Zimnej Wełtawy (Studená Vltava), które mają źródła w Szumawie. Rzeka początkowo płynie w kierunku południowo-wschodnim, by w okolicy miasta Vyšší Brod zmienić kierunek na północny. Wełtawa w górnym biegu przepływa przez Czeskie Budziejowice, a w dolnym biegu przez Pragę. Uchodzi do Łaby w okolicach miasta Mielnik. Wełtawa tradycyjnie jest uważana za dopływ Łaby, jednak z geograficznego punktu widzenia właściwe byłoby uznawanie Łaby za dopływ Wełtawy, ponieważ w miejscu połączenia tych rzek Wełtawa ma większy przepływ; również długość Wełtawy liczona od źródeł do miejsca połączenia jest większa od analogicznej długości Łaby.

Wykorzystywana do produkcji energii elektrycznej (kilka sztucznych jezior i hydroelektrowni, największe Lipno) i żeglugi (żeglowna na długości 80 km w dolnym biegu).

źródła:
http://www.przewodnikpopradze.pl/szukaj/most
http://www.przewodnikpopradze.pl/fotka11/mosty_na_weltawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/We%C5%82tawa
Rejs po Wełtawie w Pradze