Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Pa³acowa ch³odnia w Cieszkowie
( Piwnice Sapiechowej )


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Pałacowa chłodnia w Cieszkowie (Piwnice Sapiechowej)
Foto Galeria

Pałacowa chłodnia w Cieszkowie (Piwnice Sapiechowej)
Budowla, wznosząca się w lesie na wschód od miejscowości, służyła niegdyś jako spiżarnia cieszkowskiego pałacu. Sam pałac już nie istnieje, natomiast chłodnia zachowała się w bardzo dobrym stanie. Okoliczni mieszkańcy najczęściej mówią o niej "bunkier" - obiekt w znacznej części ukryty jest pod ziemią i rzeczywiście może budzić skojarzenia z fortyfikacjami.
Miejsce to upodobały sobie nietoperze, które w pomieszczeniach chłodni spędzają zimę. Jest to obecnie jedno z trzech największych zimowych schronień nietoperzy na terenie Dolnego Śląska.
Zimę spędza tu każdego roku średnio ponad 200 osobników, należących do  rozmaitych gatunków. Nie ilość zimujących nietoperzy ale właśnie różnorodność spotykanych tu gatunków przesądza o wyjątkowości tego miejsca.
Chłodnia stanowi schronienie dla nocków dużych, nocków Natterera, nocków rudych, mroczków późnych, gacków brunatnych, gacków szarych i mopków. Z listy tej na szczególną uwagę zasługują dwa silnie zagrożone, wpisane na listy Światowej Unii Ochrony Przyrody jako gatunki wysokiego ryzyka, narażone na wyginięcie: nocek duży i mopek.
Nietoperze spędzają w chłodni zimę, ale odwiedzają ten obiekt również poza tym okresem. Wykorzystują go na odpoczynek podczas wiosennych i jesiennych migracji, jako schronienie dziennego odpoczynku, gdy załamie się pogoda, ale przylatują do niego również późnym latem i jesienią na gody. Chłodnia w Cieszkowie stanowi więc niezmiernie ważny obiekt dla tych ssaków, z którego korzystają przez niemal cały rok. Nietoperze wykazują duże przywiązanie do schronień, a wiedza o położeniu bezpiecznych hibernakulów czy miejsc godów przekazywana jest u nich z pokolenia na pokolenie. Dlatego chłodnia w Cieszkowie wymaga szczególnej troski i ochrony. Nie jesteśmy w stanie ochronić zagrożonych gatunków bez ochrony obiektów kluczowych dla ich życia i rozwoju.

Ze względy na szczególne znaczenie chłodni dla nietoperzy od 1996 Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody „pro Natura” we współpracy z Nadleśnictwem Milicz, podejmują działania mające na celu ochronę tego stanowiska. Zamurowano część wejścia i zamontowano metalowe drzwi z otworem umożliwiającym nietoperzom swobodny wlot do wnętrza. Postawiono również kilka ścianek działowych i zbudowano basen z wodą, co poprawiło panujące tu warunki mikroklimatyczne. Dziś chłodnia stanowi bezpieczne schronienie dla nietoperzy. Jest miejscem godów i zimowiskiem, w którym mogą się schronić i przetrwać bez niepokojenia najbardziej krytyczny dla nich okres - zimę, kiedy brak pokarmu zmusza je do hibernacji.

Ÿród³o:http://ekoturysta.info/index_atrakcje.php5?dzial=2&kat=9&art=7