Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Zabytki karaimskie w Trokach


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Zabytki karaimskie w Trokach
Foto Galeria 

Karaimów sprowadził na tereny Litwy książę Witold w końcu XIV w. z Krymu i osadził ich wzdłuż granic Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz w Trokach, gdzie stanowili ochronę księcia, gdyż byli bardzo dobrymi żołnierzami.
Są nazywani „narodem jednej księgi”, ponieważ ich wiara opiera się tylko na Starym Testamencie.
Karaimi - naród pochodzenia tureckiego,a ich język należy do rodziny języków tureckich.
Drewniane domy karaimskie były budowane szczytem do ulicy i miały charakterystyczne 3 okna: jedno dla Karaima, drugie dla Pana Boga, trzecie dla księcia Witolda w podzięce za to, że sprowadził ich na te tereny.
Kienesa – świątynia karaimska.
Pierwsza świątynia karaimska w tym miejscu stanęła w końcu XIV w., obecna po raz ostatni była przebudowana w pierwszej połowie XIX w., gdyż zniszczyły ją wojska francuskie w 1812 r.
Kienessa trocka jako jedyna była czynna w czasach sowieckich na całym terytorium Związku Radzieckiego.
Wystrój wnętrza jest bardzo skromny, kienesę zdobią ornamenty roślinne i geometryczne. Ołtarz zawsze znajduje się w stronie południowej. Kobiety i mężczyźni modlą się osobno. Kapłanem karaimskim jest hazzan.
Kibiny – pierogi karaimskie.
W Trokach jest wiele kawiarenek urządzonych w stylu rustykalnym, gdzie można spróbować tradycyjnych dań karaimskich – kibinów. Są to pierożki nadziewane mięsem, które ma być koniecznie siekane. Można kupić kibiny z wieprzowiną, baraniną lub wołowiną, ale te prawdziwie karaimskie muszą być z baraniną lub wołowiną, gdyż wieprzowiny Karaimi nie jedzą.

Źródło 2

Kienesa czyli świątynia karaimska w Trokach wybudowana została w XVIII wieku. Był to budynek drewniany, niszczony podczas pożarów w 1794 i 1812 roku. Ostatnia odbudowa trwała w latach 1894-1904. Świątynię wzniesiono wówczas na podmurówce kamiennej, na planie zbliżonym do kwadratu, i nakryto czterospadowym łamanym dachem polskim z czworoboczną wieżyczką. Wnętrze świątyni jest podzielone ażurową ścianką, która oddziela pomieszczenie dla mężczyzn od części dla kobiet. Nad przedsionkiem wznosi się wsparty na kolumnach balkon. Przy ścianie wschodniej znajduje się klasycystyczny echał. Wystrój świątyni jest bardzo skromny. Kienesa znajduje się przy ulicy Karaimskiej, gdzie od dawna mieściły się siedziby Karaimów trockich. Zachowała się tam również część historycznej zabudowy, głównie dziewiętnastowiecznej, z charakterystycznymi domami mieszkalnymi o potrójnych oknach na ścianie szczytowej. Karaimi, to lud pochodzenia tureckiego, o religii zbliżonej do judaizmu, zostali sprowadzeni z Krymu przez Witolda w latach 1397-98 i osadzeni w Trokach, gdzie pełnili straż przy książęcym zamku. Ze względu na przypisywaną im uczciwość i szlachetność cieszyli się przywilejami władców, mimo iż nie byli ludnością chrześcijańską. Karaimi później słynęli z ogrodnictwa i sadownictwa, zajmowali się też m.in. garbarstwem i rzemiosłem artystycznym. Troki zawsze były najważniejszym ośrodkiem życia duchowego dla społeczności Karaimów w Rzeczpospolitej. Oprócz wspomnianej świątyni można w mieście zwiedzić unikatową nekropolię karaimską, położoną nad brzegiem jeziora Tamaryszki (lit.Senosios karaimý kapines). Składa się ona z dwóch części, starszej i nowej, rozdzielonych XIX-wiecznym ogrodzeniem ze starszymi bramami. Napisy na nagrobkach wykonane są w językach rosyjskim, polskim, karaimskim lub hebrajskim. Najstarsze nagrobki, w formie steli i kolumn, w starej części datowane są na XV wiek. Kienesa w Trokach znajduje się przy ulicy Karaimskiej, a nekropolia przy Žalioji

źródła:
http://www.wilno.name/troki/trokikaraimi.html
http://www.rotmanka.com/zamki/index.php?option=com_content&task=view&id=1336&Itemid=51
Zabytki karaimskie w Trokach