Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu Foto Galeria

Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu – teatr w Kaliszu, wojewódzka instytucja kultury, założony w 1801  przez Wojciecha Bogusławskiego, honorowa scena narodowa, najstarszy w województwie wielkopolskim i trzeci najstarszy  teatr dramatyczny w Polsce; od 1936 nosi imię swego założyciela, od 1961 organizuje Kaliskie Spotkania Teatralne;

Pierwszy drewniany budynek teatru wzniesiony przez Bogusławskiego w 1801 roku rozpadł się po 15 latach. W latach 30. XIX wieku teatr odbudowano w jego współczesnym miejscu, jednak spłonął on w pożarze miasta w kwietniu 1858 roku. Ponad 40 lat przedstawienia odbywały się w zaadaptowanej do tego celu ujeżdżalni, a później w prowizorycznym, drewnianym teatrze zimowym. W 1900 roku ukończono budowę kolejnego gmachu teatru według projektu Józefa Chrzanowskiego. Jednak i on został doszczętnie spalony podczas pożaru Kalisza latem 1914 roku. W 1920 roku rozpoczęto trwającą 16 lat budowę obecnego budynku według projektu Czesława Przybylskiego. W 1979 roku został wpisany do rejestru zabytków.

Ÿród³o:http://pl.wikipedia.org/wiki/Teatr_im._Wojciecha_Bogus%C5%82awskiego_w_Kaliszu
Teatr im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu