Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Stary młyn wodny w osadzie Piłka


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Stary młyn wodny w osadzie Piłka
Foto Galeria 

Stary młyn wodny w osadzie Piłka
Stary młyn wodny z początku XXw w osadzie Piłka.
Młyn wodny to budowla z urządzeniem do przemiału ziarna na mąkę i kaszę, poruszanym za pomocą koła wodnego lub turbiny wodnej, usytuowana nad rzekami. Bardzo rzadko budowane były młyny pływające.