Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com

Okno papieskie w Krakowie


Pokaż Miejsca na większej mapielokalizacja
Okno papieskie w Krakowie
Foto Galeria 

Okno papieskie w Krakowie
"Jakby się kto pytał - Franciszkańska 3".

To adres, który podawał Ojciec Święty Jan Paweł II - miejsce spotkań z krakowską młodzieżą, ale również wiernymi z wielu innych miejsc Polski, podczas Jego pielgrzymek do Ojczyzny.
Miejsce, które wielu ludziom kojarzy się z postacią Papieża Jana Pawła II. "Okno papieskie" przy ul. Franciszkańskiej 3 nad bramą wjazdową do pałacu biskupiego w Krakowie. W tym miejscu odbywały się nieformalne spotkania z wiernymi podczas pielgrzymek Papieża do Polski. W tym miejscu po śmierci wielkiego Papieża Polaka żegnały go tłumy wiernych. Również obecnie, w dniu rocznicy śmierci Jana Pawła II, przed jego oknem gromadzą się tłumy ludzi.

Ÿród³o:http://portalwiedzy.onet.pl/130314,,,,pielgrzymki_jana_pawla_ii_do_polski,haslo.html