Autor Witryny/Website by: Leszek Zdrach, Autor fotografii/Photographs by: Leszek Zdrach, Kontakt/Contact: leszekzdrach@gmail.com
Rodzinna Turystyka Aktywna -  Zdrach - Turystyczny Przewodnik po Polsce i nie tylko


Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego

Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego
Foto Galeria

Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego Gmach Główny Uniwersytetu Wrocławskiego

Pokaż Miejsca na większej mapie

Aula Leopoldina

Gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego

W 1728r złożono kamień węgielny na miejscu zburzonego dużo wcześniej średniowiecznego zamku piastowskiego. Cesarza Leopolda I  wyraził zgodę na utworzenie uczelni o nazwie Akademii Leopoldyńskiej, budowę nowego gmachu oraz przeznaczył pierwsze środki finansowe. Dalsza budowa finansowana była przez jego następców. Pierwotny projekt zakładał powstanie barokowego budynku długości ponad 200 metrów z 3 wieżami. Z planowanych wież powstała tylko niższa, tzw. Wieża Matematyczna, natomiast jej bliźniaczej odpowiedniczki oraz najwyższej wieży centralnej nie wybudowano z powodu kłopotów finansowych wynikłych po wybuchu wojny siedmioletniej. Również sam korpus ostatecznie pozostał ukończony tylko w około 2/3 (nie ukończono części wschodniego skrzydła) i ma długość 171 m.
Skrzydło zachodnie w stanie surowym ukończono w 1730, a skrzydło wschodnie i wieżę matematyczną budowano w okresie 1734 - 1737, w 1737 ukończono także łącznik między gmachem uczelni a kościołem uniwersyteckim. Prace zdobnicze wnętrz rozpoczęto w 1732 i prowadzono do 1739. Najwcześniej rozpoczęto zdobienia skrzydła zachodniego, które było zaplanowane jako siedziba głównych reprezentacyjnych i wykładowych pomieszczeń uczelni. Natomiast wystrój skrzydła wschodniego był znacznie skromniejszy, gdyż przeznaczone było ono na cele dla zakonników, refektarz, bibliotekę. Dwa ostatnie obiekty nie zostały wybudowane.
W skrzydle zachodnim powstał ciąg reprezentacyjnych sal i audytoriów o bardzo bogatym wystroju barokowym, w tym Auditorium Comicum (sala teatralna; spalona w XVIII w.), Oratorium Muzyczne (częściowo zniszczone w 1945, restaurowane na przełomie XX i XXI wieku ) oraz prawie niezmienione do dziś Aula Leopoldina oraz paradna klatka schodowa. Bogatym wnętrzom towarzyszyły równie reprezentacyjne, zachowane do dziś fasady oraz główny portal wejściowy z nadległym balkonem na pierwszym piętrze.
Zachowała się też ozdobna brama wschodnia oraz dawna apteka (obecnie kawiarnia uniwersytecka) z barokowym freskiem oraz bogatą sztukaterią.
We wschodnim skrzydle przetrwała także kuta, zabytkowa krata ozdobna zamykająca część pierwszego piętra.

Wydziały Uniwersytetu:

Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii


Źródła:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Gmach_g%C5%82%C3%B3wny_Uniwersytetu_Wroc%C5%82awskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Wroc%C5%82awski